Dịch Vụ Bảo Hiểm Hàng Hóa

 In Dịch vụ logitic

Chúng tôi liên kết với rất nhiều công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới, có thể hộ trợ khách hàng mua bảo hiểm hàng hóa ở tất cả các tuyến trên toàn thế giới để tránh rủi ro cho sản phẩm được vận chuyển đi.

Một số dịch vụ bảo hiểm hàng hóa mà The Babylon Logistics Hộ trợ khách hàng:

  1. Giới thiệu, chào bán bảo hiểm;
  2. Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;
  3. Thu phí bảo hiểm;
  4. Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;
  5. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất, xin Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng của The Babylon Logistics .

Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

THE BABYLON CO., LTD. – LOGISTICS

Địa Chỉ: 267 Nguyễn Hiến Lê, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Email: info@thebabylon.vn     

Hotline:(+84) 0905 799 488

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0
Zalo Facebook